Παρουσίαση εργασίας - 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης

Παρουσίαση εργασίας – 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης

Μια εργασία, των κ. Εφόπουλου Β. και Πατσιαλά Αθ. με τίτλο “Αξιολόγηση mobile εφαρμογών διαχείρισης καρδιαγγειακών παθήσεων“, παρουσιάσαμε στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “Δημιουργία πλατφόρμας για την αυτοεξυπηρέτηση ασθενών με υπέρταση και χρόνιες καρδιαγγειακές παθήσεις“.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, από 5 ως 7 Οκτωβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Macedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Το ερευνητικό έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01232).

Share: