Δήμος Αλμωπίας

Το forMyHeart στον Δήμο Αλμωπίας

Ο Δήμος Αλμωπίας σε συνεργασία με τους φορείς του έργου, διαθέτει δωρεάν στους δημότες του την εφαρμογή forMyHeart, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να διαχειριστούν την ασθένειά τους με απλό και εύχρηστο τρόπο.

Ο Δήμος έχει αναρτήσει σχετική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση:
https://dimosalmopias.gov.gr/παρουσίαση-δήμου/εφαρμογές-για-τον-δημότες/#for-my-heart

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01232) 

Share: